26 | 05 | 2023

Érték NEM adatmennyiség

Adatdilemma: Miért csökkenti az érték a hangerőt az AI korában?

Bevezetés

Az adatoktól hemzsegő világban könnyű elveszni a zajban. Minden másodpercben információhegyek keletkeznek, amelyek bonyolult hálót alkotnak, amely átnyúlik a digitális szférán. És mégis, az adatözön közepette egy mély igazság derül ki: nem az adatok puszta mennyisége jelenti a kulcsot a mesterséges intelligencia titkainak feltárásához, hanem inkább annak értéke. Egy olyan korszakban, ahol az algoritmusok uralkodnak, a gépi tanulási algoritmusok pedig terabájtnyi adatot zabálnak fel, az információ valódi értékének felismerése válik a legfontosabbá. Csatlakozz hozzánk, amikor elindulunk egy útra, hogy feltárjuk, miért az adatok értéke, nem pedig a mennyiség, elengedhetetlen az AI felfedezésének alkímiai folyamatában. Készülj fel a hagyományos bölcsesség megkérdőjelezésére, a feltevések megkérdőjelezésére, és fejest ugorj bele egy olyan világba, ahol a belátás leghalványabb suttogása is átalakíthatja jövőnk szövetét. Készüljön fel, hogy felfedezze az adatok tengerében szunnyadó kiaknázatlan lehetőségeket, és várja azokat, akik mernek keresni az igazi megértést.

v500 Systems | Az előrelátó egyéneket felhatalmazzuk arra, hogy kiaknázzák az AI-ban rejlő lehetőségeket. Csatlakozzon hozzánk a mesterséges intelligencia kiaknázásához a siker érdekében!

A kód feltörése: A mesterséges intelligencia sikerének titkainak feltárása az adatok értékén, nem pedig mennyiségén keresztül


Core Story – „Nem lenne valami, ami feltárná és megértené a saját adataid 100%-át?”

A mai adatvezérelt környezetben a „tudás hatalom” kifejezés teljesen új értelmet nyer. Ám az adatgyűjtés és -tárolás hullámzása közepette van egy kritikus különbség, amely elválasztja a vezetőket a követőktől: az adatok értéke. Nem a puszta információmennyiség az, ami valódi erőt ad a szektorok közötti problémák megoldásához; az adatok felhasználásának minősége, relevanciája és kontextusa nyitja meg az utat az átalakuló áttörések előtt.

Gondoljunk például az egészségügyre. A betegfelvételek, az orvosi kutatások és a klinikai vizsgálatok felmérhetetlen mennyiségű adatot generálnak. Mégis, ezen adatok intelligens elemzése, értelmes felismerések kinyerése és alkalmazása forradalmasítja az orvosi diagnózisokat, a kezelési terveket és még a betegségek megelőzését is. Az adatok értékére összpontosítva az egészségügyi szakemberek felfedezhetik a rejtett mintákat, azonosíthatják a korai figyelmeztető jeleket, és személyre szabott ellátási stratégiákat dolgozhatnak ki, amelyek életeket menthetnek meg.

Hasonlóképpen a pénzügyek területén az adatok értéke kerül a középpontba. A pénzintézeteket elárasztja a tranzakciós nyilvántartások, piaci adatok és ügyfélinformációk özöne. Az értelmes minták felismerésének, az anomáliák észlelésének és a pontos előrejelzéseknek a képessége mégis megkülönbözteti a sikeres intézményeket. Az adatok értékének kihasználásával a pénzügyi szakértők észrevehetik a feltörekvő piaci trendeket, mérsékelhetik a kockázatokat, és személyre szabhatják a befektetési stratégiákat a megtérülés optimalizálása érdekében. Az érték nem magában az adatokban rejlik, hanem az általuk kínált betekintésekben és az azt követő megalapozott döntésekben.

Oktatás, közlekedés, mezőgazdaság, energia – minden ágazat profitál az adatok valódi értékének felszabadításából. Ha túllépünk az információ puszta felhalmozódásán, és annak relevanciájára, pontosságára és időszerűségére összpontosítunk, akkor feltárhatjuk a rejtett összefüggéseket, előre láthatjuk a trendeket, és megoldhatjuk az egykor leküzdhetetlen komplex problémákat. Az értékszemüvegen keresztül kihasználhatjuk a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és a fejlett analitika teljes potenciálját a társadalmi kihívások kezelésében.

Az adatok értékének kinyerése azonban nem egyszerű feladat. Kifinomult algoritmusokra, élvonalbeli technológiára és képzett adattudósok szakértelmére van szükség. Multidiszciplináris megközelítést igényel, amely ötvözi a tartományi tudást, a statisztikai elemzést és a számítási teljesítményt. Mindenekelőtt gondolkodásmódváltásra van szükség – annak megértésére, hogy az adatok nem pusztán felhalmozott áru, hanem stratégiai vagyon, amelyet művelni és finomítani kell.

Ahogy tovább utazunk az adatvezérelt döntéshozatal korszakába, kulcsfontosságú emlékeznünk arra, hogy az adatok értéke rendelkezik a valódi hatalommal a szektorok közötti problémák megoldásában. Az információ minősége, nem pedig mennyisége, értelmes meglátások és transzformatív megoldások felé terel bennünket. Ha elfogadjuk ezt a paradigmaváltást, és olyan eszközökbe, tehetségekbe és módszerekbe fektetünk be, amelyek segítségével feltárjuk az adatainkban rejlő rejtett lehetőségeket, az innováció, a felfedezés és a haladás új korszakába léphetünk. A jövő azokra vár, akik az értéket merik előtérbe helyezni a mennyiséggel szemben.

Mi az értékes adat, és hol találjuk meg?

Pénzügy | Egészségügy | Jogi | Tanácsadás | Biztosítás | Szektorok

Az olyan szektorokkal összefüggésben, mint a pénzügy, az egészségügy, a jogi, a tanácsadás és a biztosítás, az értékes adatok pontos, releváns és hasznosítható információkra utalnak, amelyekkel megalapozott döntéseket hozhatnak, és ezekben az iparágakban konkrét problémákat megoldhatnak. Míg az értékes adatok meghatározása ágazatonként eltérő lehet, általában olyan betekintést tartalmaz, amely elősegíti a stratégiai döntéshozatalt, lehetővé teszi a kockázatok csökkentését, optimalizálja a folyamatokat és javítja az ügyfelek élményét.

A pénzügyi szektorban értékes adatok találhatók különböző forrásokban, például piaci adatfolyamokban, gazdasági mutatókban, pénzügyi kimutatásokban és tranzakciós nyilvántartásokban. Ha megfelelően elemezzük és értelmezzük, ezek az adatok olyan mintákat, trendeket és összefüggéseket tárhatnak fel, amelyek megalapozzák a befektetési stratégiákat, a kockázatértékeléseket és a pénzügyi tervezést. Emellett az alternatív adatforrások, például a közösségi média hangulata vagy a műholdképek értékes forrásokká váltak, amelyek egyedi betekintést nyújtanak a kereskedési döntések befolyásolására vagy a piaci lehetőségek azonosítására.

Az egészségügyben értékes adatok találhatók az elektronikus egészségügyi nyilvántartásokban, a klinikai vizsgálatok eredményeiben, az orvosi képalkotásban és a hordható eszközökben. Ezen adatok elemzésével az egészségügyi szakemberek jobban megérthetik a betegek egészségi állapotát, azonosíthatják a betegségek kockázati tényezőit, optimalizálhatják a kezelési terveket, és hozzájárulhatnak az orvosi kutatásokhoz. Az értékes egészségügyi adatok javítják a betegek kimenetelét, és segítik az erőforrások elosztását, a működési hatékonyságot és az egészségügyi rendszer kezelését.

A jogi szektor számára értékes adatok közé tartozik az ítélkezési gyakorlat, a jogszabályi rendelkezések, a szerződések és a jogszabályoknak való megfelelés adatai. A jogi szakemberek a fejlett adatelemzés és gépi tanulási technikák használatával releváns betekintést nyerhetnek, ésszerűsíthetik a kutatási folyamatokat, és javíthatják az esetek kimenetelét. Az értékes jogi adatok segíthetnek a jogi trendek előrejelzésében, a precedensek azonosításában, a peres eljárások kockázatának felmérésében, valamint pontos jogi tanácsadásban az ügyfelek számára.

A tanácsadó iparban értékes adatok származhatnak piackutatásból, fogyasztói felmérésekből, iparági jelentésekből és ügyféladatokból. A tanácsadók adatelemzésre és modellezésre támaszkodnak, hogy ügyfeleik számára stratégiai ajánlásokat, piaci betekintést és teljesítményértékelést nyújtsanak. A releváns adatok elérése és elemzése révén a tanácsadók azonosíthatják a piaci réseket, felmérhetik a versenyhelyzetet, és segíthetnek a különböző ágazatokban működő vállalkozások stratégiai döntéshozatalában.

Végül a biztosítási szektorban értékes adatok származhatnak a kötvénytulajdonosok információiból, a kárigényekre vonatkozó adatokból, az aktuáriusi adatokból és külső forrásokból, például időjárás-jelentésekből vagy demográfiai adatokból. Ezen adatok elemzése segíti a biztosítótársaságokat a kockázatértékelésben, a biztosítási biztosításban, a kárkezelésben, a csalások felderítésében és a termékfejlesztésben. Az értékes adatok felhasználásával a biztosítók pontos kockázati előrejelzéseket készíthetnek, személyre szabhatják a szabályzatokat, és javíthatják az ügyfélélményt.

Összefoglalva, az olyan szektorokban, mint a pénzügy, az egészségügy, a jogi, a tanácsadás és a biztosítás értékes adatok találhatók az egyes iparágakra jellemző források széles körében. Ezek a források magukban foglalják a strukturált és strukturálatlan adatokat, beleértve a hagyományos adatkészleteket, alternatív adatforrásokat és a kialakulóban lévő adatfolyamokat. A kulcs a legrelevánsabb és legpontosabb információk azonosítása és kinyerése, valamint fejlett analitikai technikák alkalmazása annak érdekében, hogy olyan gyakorlati ismereteket tárjon fel, amelyek ezekben a szektorokban a sikerhez vezetnek.

v500 Systems | vállalati mesterséges intelligencia megoldások

Adatforradalom: Hogyan ösztönzi a mesterséges intelligencia innovációját az értékre való összpontosítás, nem a mennyiség


A kisebb és egyszerűbb a jobb

Az egyre bonyolultabbá váló világban egy váratlan igazság derül ki: a kisebb és egyszerűbb gyakran jobb. Ez az elv jelentős jelentőséggel bír a saját adatainak megértése során. Bár a hatalmas információmennyiség csábítónak tűnhet, a kisebb, jobban kezelhető adatkészletek desztillált esszenciája az értékes ismeretek megszerzésének kulcsa.

Ha a kisebb adatkészletekre összpontosít, jobban megértheti az adatok bonyolult összefüggéseit. A kihívás abban rejlik, hogy a zaj közepette felismerjük, mi számít igazán. Amikor elfogadja az egyszerűség koncepcióját, kénytelen a legfontosabb változókat prioritásként kezelni, és el kell vetnie az idegen zajt, amely elhomályosíthatja a megértését. Ez az egyszerűsített megközelítés lehetővé teszi a minták feltárását, az összefüggések azonosítását és olyan értelmes következtetések levonását, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának a nagyobb, összetettebb adatkészletekben.

Ezenkívül az egyszerűség lehetővé teszi az adatvezérelt betekintések jobb megértését és kommunikációját. Ha mélyen megérti saját adatait, akkor az összetett információkat könnyebben emészthető narratívákba, diagramokba vagy vizualizációkká alakíthatja. Ez megkönnyíti az érintettek, a döntéshozók és az együttműködők számára, hogy megragadják az adatokból származó betekintést, és cselekedjenek az alapján. A kisebb és egyszerűbb adatkészletek hatékonyabb kommunikációt tesznek lehetővé, biztosítva, hogy az adatok valódi értéke megvalósuljon és értelmes módon kerüljön felhasználásra.

A saját adatainak megértése nem csak a mérettől és az egyszerűségtől függ, hanem a kontextustól és a relevanciától is. Arról van szó, hogy fel kell tenni a megfelelő kérdéseket, meg kell határozni a világos célokat, és az adatok azon konkrét aspektusaira kell összpontosítani, amelyek a leginkább relevánsak céljai szempontjából. Az adatok ilyen összpontosított és megfontolt megértésével olyan betekintést nyerhet, amely közvetlenül befolyásolja üzleti stratégiáját, működési hatékonyságát és az ügyfelek tapasztalatait.

Egy adatvezérelt környezetben a saját adatainak megértésének képessége versenyelőnyt jelent. Lehetővé teszi megalapozott döntések meghozatalát, trendek azonosítását és a változó körülményekhez való alkalmazkodást. A kisebb és egyszerűbb adatkészletek felkarolásával egyértelműséget, hatékonyságot és értelmes betekintést nyerhet. Tehát lépjen egy lépést hátra, egyszerűsítsen, és összpontosítson adatai lényegének megértésére. Ezzel felfedezheti a rejtett lehetőségeket, ösztönzi az innovációt, és felszabadítja a saját adataiban rejlő valódi erőt.

Néhány érdekes tény és statisztika értékes adatokról:

Az információs korban az értékes adatok jelentik a kulcsot ahhoz, hogy betekintést nyerjenek és innovációt hajtsanak végre a különböző ágazatokban. Íme néhány meggyőző tény és statisztika, amelyek rávilágítanak az értékes adatok fontosságára olyan ágazatokban, mint a pénzügy, az egészségügy, a jogi, a tanácsadás és a biztosítás.

  1. A McKinsey tanulmánya szerint az adatelemzés hatékony használata 10%-os költségcsökkenést és 20%-os bevételnövekedést eredményezhet a pénzügyi szolgáltatási ágazatban, bizonyítva az adatvezérelt döntéshozatal óriási értékét.
  2. Az egészségügyi szektorban az értékes adatok elemzése életeket menthet. A Journal of the American Medical Association (JAMA) jelentése szerint az elektronikus egészségügyi nyilvántartások és adatelemzések 15%-kal csökkenthetik a kórházi halálozási arányt.
  3. Az értékes jogi adatok döntő szerepet játszanak az ügyek kimenetelének javításában. Az Amerikai Ügyvédi Kamara megállapította, hogy azok az ügyvédek, akik fejlett analitikai eszközöket használnak a releváns jogi adatok bányászatára, nagyobb sikert aratnak a perekben, és nagyobb valószínűséggel jutnak kedvező egyezségre.
  4. A tanácsadó cégek nagymértékben támaszkodnak értékes adatokra, hogy stratégiai betekintést nyújtsanak. A Boston Consulting Group (BCG) felmérése szerint a legjobban teljesítő tanácsadó cégek 80%-a szolgáltatásaik központi elemeként használja az adatelemzést, lehetővé téve számukra, hogy adatközpontú ajánlásokat adjanak ügyfeleiknek.
  5. A biztosítási ágazat értékes adatokat gyűjt a jobb kockázatértékelés érdekében. Az Insurance Post jelentése szerint a biztosítási vezetők 93%-a úgy gondolja, hogy a fejlett analitika és az adatvezérelt betekintés létfontosságú a felmerülő kockázatok azonosításához és a csalások megelőzéséhez.
  6. A kiberbiztonság területén az értékes adatok segítenek a szervezeteknek megőrizni a védelmet. Az IBM kutatása szerint a biztonsági intelligencia eszközöket használó és értékes adatokat elemző szervezetek 81%-kal kevesebb pénzügyi veszteséget szenvednek el a kibertámadásokból, mint az ilyen képességekkel nem rendelkező szervezetek.
  7. A tanácsadói és professzionális szolgáltatások szektora értékes adatokkal gazdagodik. A Deloitte jelentése szerint a tanácsadó cégek 76%-a adatelemzést használ a hatékonyság növelésére, az ügyfelek elégedettségének növelésére és a projektek általános eredményeinek javítására.
  8. Az értékes adatok forradalmasítják az ügyfélélményt a biztosítási ágazatban. Az Accenture tanulmánya szerint a biztosítási ügyfelek 79%-a hajlandó megosztani személyes adatait személyre szabott szolgáltatásokért és személyre szabott biztosítási ajánlatokért cserébe.

Ezek az érdekes tények és statisztikák rávilágítanak az értékes adatok átalakító erejére olyan szektorokban, mint a pénzügy, az egészségügy, a jog, a tanácsadás és a biztosítás. A bevételek növelésétől és a költségek csökkentésétől kezdve az eredmények javításáig és az ügyfelek élményének javításáig az értékes adatok nélkülözhetetlen eszközzé váltak a sikerhez és ezen iparágak jövőjének alakításához.

Következtetés

Összefoglalva, a „minőség a mennyiség felett” ősi mondás különösen igaz az adatok területén. Az adatok értéke, nem pedig a mennyiség, a komplex problémák megoldásának és az ágazatok közötti innováció ösztönzésének igazi katalizátora. Az adatok relevanciájára, pontosságára és kontextusára összpontosítva a szervezetek rejtett betekintést nyerhetnek, megalapozott döntéseket hozhatnak, és előkészíthetik az utat az átalakuló változások előtt.

Egy olyan korszakban, ahol az adatok bőségesek és könnyen hozzáférhetők, csábító azt hinni, hogy a több mindig jobb. A valóság azonban az, hogy az adatok tengerébe fulladás anélkül, hogy egyértelműen az értékükre koncentrálnánk, információtúlterheltséghez és elemzési bénuláshoz vezethet. Az értékes adatok gondos összegyűjtése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy értelmes mintákat vonjanak ki, feltárják a trendeket, és jobban megértsék saját iparágukat.

Az érték, nem pedig a mennyiség, különösen fontos a pénzügyi, egészségügyi, jogi, tanácsadási és biztosítási szektorban. Ezek az iparágak pontos betekintésre támaszkodnak a kockázatok csökkentése, a folyamatok optimalizálása és az ügyfelek élményének javítása érdekében. Az adatok értékének előtérbe helyezésével a pénzügyi intézmények stratégiai befektetési döntéseket hozhatnak, az egészségügyi szolgáltatók javíthatják a betegek kimenetelét, a jogi szakemberek javíthatják az esetek kimenetelét, a tanácsadók adatvezérelt ajánlásokat tehetnek, a biztosítók pedig személyre szabhatják a kötvényeket.

Ezenkívül az értékes adatok keresése többdimenziós megközelítést igényel. Ez szükségessé teszi a tartományi szakértelem, a fejlett elemzési technikák és a robusztus adatkezelési keretrendszerek integrálását. Ez megköveteli a szervezetektől, hogy fektessenek be olyan tehetségekbe, technológiába és módszerekbe, amelyek a nyers adatokat használható intelligenciává alakíthatják.

Ahogy haladunk előre az adatvezérelt korszakban, egyre fontosabbá válik az adatok értékének, nem pedig mennyiségének felismerése. Ezen az objektíven keresztül a szervezetek eligazodhatnak az összekapcsolt világ összetettségei között, új lehetőségeket fedezhetnek fel, és precízen kezelhetik a kihívásokat. Az adatok valódi ereje nem puszta bőségében rejlik, hanem abban, hogy képes olyan betekintést és tudást nyújtani, amely egy szebb jövő felé hajt bennünket. Az adatok értékének magáévá tételével felszabadíthatjuk a benne rejlő transzformációs potenciált, és bevezethetjük az innováció, a hatékonyság és a fenntartható növekedés korszakát az ágazatok között.

v500 Systems | Az előrelátó egyéneket felhatalmazzuk arra, hogy kiaknázzák az AI-ban rejlő lehetőségeket. Csatlakozzon hozzánk a mesterséges intelligencia kiaknázásához a siker érdekében!

A mesterséges intelligencia erejének felszabadítása: Miért az érték, nem a mennyiség jelenti a siker kulcsát

 

 

Készen áll a kezdésre?


Érték | kötet | Adatok | AI | Felfedezés | Ágazatok | Pénzügy | Egészségügy | Jogi | Tanácsadás | Biztosítás | Insights | Döntéshozatal | Problémamegoldás | Relevancia | Pontosság | Kontextus | Innováció | Átalakító | Minták | Trendek | Személyre szabás | Kockázatértékelés | Ügyfél tapasztalat | Advanced Analytics | Adatvezérelt | Információ túlterhelés | Elemzés Bénulás | Kurátor | Domain szakértelem | Adatkezelés | Tehetség | Technológia | Módszerek | Összekapcsolt világ | Lehetőségek | Kihívások | Precíziós | Hatékonyság | Fenntartható fejlődés

Tegye meg a következő lépést a jövő mesterséges intelligenciával való felkarolásában

Lépjen kapcsolatba velünk még ma, hogy megtudja, innovatív eszközeink miként változtathatják meg adatai pontosságát. Szakértőink minden kérdésére választ adnak, és egy hatékonyabb és eredményesebb jövő felé irányítják.

Fedezze fel szolgáltatásaink teljes skáláját az AIdot.Cloud céloldalán – ahol az intelligens keresés megoldja az üzleti problémákat.

Alakítsa át az információkeresés módját az intelligens kognitív kereséssel. Élvonalbeli mesterséges intelligencia és NLP technológiánk gyorsan megérti a legösszetettebb jogi, pénzügyi és egészségügyi dokumentumokat is, és értékes betekintést nyújt Önnek egyetlen egyszerű kérdéssel.

Egyszerűsítse dokumentum-ellenőrzési folyamatát dokumentum-összehasonlító mesterséges intelligencia termékünkkel. Takarítson meg időt és fáradságot azzal, hogy könnyedén átnéz több ezer szerződést és jogi dokumentumot az AI és az NLP segítségével. Ezután egyetlen, könnyen olvasható jelentésben megkapja az összes szükséges választ.

Készen áll rá, hogy a mesterséges intelligencia hogyan működhet az Ön számára? Foglaljon időpontot velünk még ma, és tapasztalja meg a virtuális kávézást a különbséggel.


Kérjük, tekintse meg esettanulmányainkat és más bejegyzéseinket, hogy többet tudjon meg:

Intelligens automatizálás a pénzügyi és jogi szektor számára

A jogászok hasznot húznak a mesterséges intelligenciából a környezetvédelmi és energiajog területén

A rejtett kincs feltárása: Hogyan teszi lehetővé az AI a szervezeteket a dokumentumokban lévő strukturálatlan adatok fennmaradó 99%-ának feldolgozására

A mesterséges intelligencia értékének maximalizálása az ügyvédi irodai környezetben

Átfogó kitekintés a mesterséges intelligenciáról a jogban és a joggyakorlatban

#mesterséges intelligencia #érték #adat #informált #döntések #okosabban dolgozni

Lucja Czarnecka (Mama)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

13 | 04 | 2024

Fogékonyak-e a bírák és a zsűrik az elfogultságra: segíthet-e a mesterséges intelligencia ebben az ügyben? | 'QUANTUM 5' S1, E8

Merüljön el a mesterséges intelligencia és a jogrendszer metszéspontjában, és fedezze fel, hogy az AI-eszközök miként kínálnak ígéretes megoldást az igazságszolgáltatási folyamatok elfogultságainak kezelésére
06 | 04 | 2024

A jogi szakemberek felhatalmazása: Charlotte Baker és a mesterséges intelligencia története az ingatlanjogban | 'QUANTUM 5' S1, E7

Merüljön el az ingatlanjog világában a Quantum 5 Alliance Group segítségével, mivel a mesterséges intelligencia segítségével racionalizálja a műveleteket és kivételes eredményeket ér el. Ismerje meg, hogyan hasznosítják Charlotte Baker, Joshua Wilson és Amelia Clarke jogi szakemberek az AI erejét a siker érdekében
31 | 03 | 2024

Navigálás a mesterséges intelligencia táján: Hogyan teszi lehetővé a személyre szabott támogatás a dokumentumfeldolgozást

Fedezze fel, hogy a v500 Systems személyre szabott AI-támogatása hogyan forradalmasítja a dokumentumfeldolgozást. A személyre szabott útmutatástól a gyakorlati segítségig – tárja fel a mesterséges intelligencia teljes potenciálját a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében
30 | 03 | 2024

Hogyan tudja a mesterséges intelligencia dekódolni a táblázatos titkokat, amelyek a táblázatos táblázatokban vannak eltemetve? | 'QUANTUM 5' S1, E6

Merüljön el a mesterséges intelligencia által vezérelt táblázatos adatelemzés világában, és fedezze fel, hogyan forradalmasítja ez a technológia az adatok megértését, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyorsan és magabiztosan hozzanak megalapozott döntéseket.